Kancelaria RadcĂłw Prawnych Bujko & Sztejna

Menu


Do szczegółowego zakresu świadczonych usług prawnych należą sprawy z dziedzin:

 

 • prawa cywilnego,
 • prawa pracy,
 • prawa gospodarczego i handlowego,
 • prawa upadłościowego i naprawczego, w tym przygotowywanie wniosków o ogłoszenie  upadłości, zgłaszanie     wierzytelności, reprezentacja na zgromadzeniu wierzycieli,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa administracyjnego, w tym obsługa urzędów, instytucji państwowych i samorządowych, sporządzanie opinii prawnych,
 • prawa podatkowego i celnego, w tym sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych i wnoszenie skarg do sądów administracyjnych,
 • prawa rodzinnego

Zajmujemy się również:

 

 • reprezentacją w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • przygotowywaniem projektów umów zawieranych w obrocie gospodarczym, regulaminów, uchwał,
 • organizacją procesu budowlanego, przygotowywanie umów o roboty budowlane,
 • udziałem w negocjacjach prowadzonych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 • pomocą prawna z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz prawa o aktach stanu cywilnego na terenie Polski i RFN,   uznawanie orzeczeń sądów zagranicznych,
 • windykacją należności na terenie Polski i RFN.