Kancelaria RadcĂłw Prawnych Bujko & Sztejna

Menu


Honorarium
Honorarium  radcy prawnego jest ustalane na podstawie rodzaju prowadzonej sprawy oraz nakładu pracy. Wynagrodzenie może być w formie:
  • ryczałtowej, ustalane z reguły w przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządowych i uzależnione jest w szczególności od ilości dyżurów i wielkości przedsiębiorstwa,
  • honorarium jednorazowe, w przypadku klientów indywidualnych opinie ustne i pisemne, porady, konsultacje, udział w spotkaniach lub w przypadku sporządzania projektów pism urzędowych i sądowych,  uzależnione jest od nakładu pracy - począwszy od kwoty 80 zł.,
  • wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych (reprezentacja w sądzie) i przed organami administracji publicznej, uzależnione jest od rodzaju sprawy i wielkości dochodzonego roszczenia - począwszy od wysokości stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, w szczególności - stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1)    do 500 zł - 60 zł;
2)    powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3)    powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4)    powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5)    powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6)    powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7)    powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.